Get Adobe Flash player
 Kominki
  Wkłady kominkowe

  Piece wolnostojące

  Obudowy kominkowe
1383050796_digital

Sterownik Ekozefir Digital E

1 150,00 zł

Sterownik Ekozefir Digital-E – sterownik do central nawiewno – wywiewnych z wymiennikiem krzyżowym lub przeciwprądowym . Dzięki lepszemu mikroprocesorowi i większej liczbie czujników realizuje w sposób automatyczny bardziej zaawansowane funkcje centrali.

Opis produktu

Charakterystyka sterownika Ekozefir Digital-E:

– wersje językowe: polski, angielski, niemiecki,  rosyjski
– regulacja wydajności: po skalibrowaniu centrali z instalacją wentylacyjną (wyrównaniu strumieni),
użytkownik może niezależnie zmieniać wydajnośc nawiewu i wywiewu, w celu utrzymania
żądanego nadciśnienia lub podciśnienia
– współpraca z układami CAV/VAV (z wykorzystaniem regulatora stałego wydatku/ciśnienia):
dodatkowo umożliwia zadawnie parametrów wydajności w m3/h lub w Pa
– regulacja temperatury: możliwość zadania temperatury na czujnik w kanale nawiewnym lub w
sterowniku naściennym lub pomieszczeniowym
– współpraca nagrzewnicy i chłodnicy: użytkownik może ustawić współpracę automatyczną, lub
ręcznie wyłączać urządzenia
– moduł IVC-umożliwia sterowanie nagrzewnicą lub chłodnicą sygnałem 0-10V
– zabezpieczenie wymiennika odzysku przed zamarzaniem
– zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej w czasie pracy centrali
– funkcja ZZPP- możliwość wyzwolenia zewnętrznym sygnałem zaprogramowanego stanu, np.
przez załączenie okapu, alarmu: 3 styki ZZPP
– programator czasowy: możliwość zaprogramowania zmian wydajności, temperatury zadanej czy
też przełączania czerpni/obejścia/recyrkulacji w maksymalnie czterech punktach, indywidualnie
dla każdego dnia tygodnia
– sterowanie wyborem czerpni: wybór ręczny lub automatyczny (korzystniejsza czerpnia względem
zadanych parametrów)
– funkcja kominek: ustawienie żądanego nadciśnienia w obiekcie podczas rozpalania kominka lub
podczas rozpalania i dalszej pracy kominka, przy otwartej komorze spalania
– sterowanie obejściem wymiennika odzysku: wybór ręczny lub automatyczny (korzystniejszy
względem zadanych parametrów)
– sterowanie recyrkulacją: wybór ręczny, ZZPP lub programator czasowy
– sterowanie nagrzewnicą wstępną: zaawansowany algorytm sterowania poszukujący optymalnej
temperatury zabezpieczającej przed zamarzaniem
– blokada sterownika przed ingerencją w paramtery centrali osób trzecich
– współpraca ze sterwonikiem Ekotouch
– współpraca z modułem zdalnego sterowania Ekozefir Mobile

 

Koszyk
Wszystkie ceny zawierają podatek 23% VAT

Przy zamówieniach powyżej 1000 zł
Doradztwo
Nasz wyszkolony personel pomoże Państwu odpowiedzieć na pytania dotyczące instalacji i ochrony przeciwpożarowej.

Chcemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą.
Doradztwo w doborze odpowiedniego produktu dla Państwa jest dla nas priorytetem.

Masz pytania? Dzwoń: kom. +48 731 351 791

lub pisz: kontakt@ekoklimat.com.pl